Effektiva raporterings- och skolningsverktyg


Med hjälp av rätta rapporteringsverktyg sparar du mycket tid och erhåller värdefull info från försäljningsaktiviteter. Verktygen möjliggör bl.a. att du kan följa med försäljningsutvecklingen i realtid samt hur olika slags kampanjer genomförs på fältet.

Effektiva verktyg för insamling av data:

Rapportering på fältet

  • Vi följer dagligen upp vår personal på fältet via våra rapporteringsverktyg
  • Vi samlar värdefullt bildmaterial från butikerna
  • Transparent uppföljning i realtid. Möjlighet att öppna upp en kundvy. Vi sparar samtliga uppgifter från alla butiksbesök.
  • Koordinering av försäljningskampanjer

Effektiva skolningar genom Nanolearning

  • Med hjälp av Nanolearning-teknologi kan du smidigt överföra all den viktigaste informationen om ditt brand och dina produkter som ett sms. Mottagaren kan se din video eller läsa dina instruktioner snabbt på ett par minuter. Vid behov kan du även snabbt uppdatera informationen för att säkerställa att säljkåren hålls uppdaterad.