Rekrytering


Vi har ett stort nätverk av proffs inom branschen som du direkt kan rekrytera och anställa via oss.  Om du behöver hjälp med att hitta kunnig personal inom försäljning och marknadsföring till positioner inom dagligvaruhandeln hjälper vi dig gärna med rekryteringsprocessen.

Vid rekrytering fokuserar vi främst på tre saker:

  1. Expertis – Har personen rätt erfarenhet för positionen? Sammanstämmer den sökandes kunskaper med de kriterier du fastställer och efterfrågar?
  2. Ambitionsnivå – Är personen tillräckligt driven för positionen? Hur stark är viljan att utvecklas inom positionen?
  3. Profil – Passar personen din organisation? Innehar personen samma värdegrund som företaget?