Content marketing


För att uppnå optimal synlighet bör ditt brand vara aktivt även digitalt. Med kontinuerlig närvaro i digitala kanaler kan du bl.a. nå din målgrupp mer effektivt, stöda din lansering, kommunicera om events och bygga långsiktigt på ditt brand. Som vår partner inom content marketing använder vi Storybound Oy som även noterats internationellt.

Exempel på digatala aktiviteter:

  • Kampanjsidor
  • Influencer-markandsföring
  • Some-Kampanjer
  • Advertorialer