Nordic Retail Network


Vi erbjuder även våra tjänster inom försäljning och marknadsföring i de övriga nordiska länderna samt i Baltikum. Trots att det geografiska avståndet mellan länderna inte är stort, finns det väldigt mycket skillnader mellan de olika marknaderna som bör beaktas.

Våra samarbetspartners har lång erfarenhet av dagligvaruhandeln i respektive land. Produktlanseringar, försäljnings-och marknadsföringsaktiviteter genomförs proffsigt och kostnadseffektivt på de olika marknaderna.