Säljtjänster


Är du medveten om fältförsäljningens betydelse? Har du emellertid inte möjlighet att binda varken tid eller resurser för detta? Brandbuddys säljtjänster hjälper dig i dessa situationer – både på lokal och nationell nivå.

Så här fungerar våra tjänster

Vi erbjuder fältförsäljning, telefonförsäljning och merchandising enligt dina behov. Vi identifierar den rätta målgruppen, de rätta distributionskanalerna samt målsättningarna för försäljningen.

Vi rekryterar och anställer egen säljpersonal för ditt företag. De valda personerna har etablerade kontakter och lång erfarenhet  inom dagligvaruhandeln och HoReCa-sektorn.

BrandBuddy och kundföretaget skolar tillsammans de valda personerna till jobbet. Som kundföretag ansvarar du för produkt/brand-skolningen och vi skolar in personalen till det resultatorienterade försäljningsarbetet.