Brand Management


Behöver du hjälp med en produktlansering eller planeringshjälp för dina marknadsföringsåtgärder? Med vår långa erfarenhet av produktlanseringar, planerar och implementerar vi olika marknadsföringsåtgärder på både ATL- och BTL nivå.

Framgångsrik produktlansering

Vi säkerställer att alla viktiga faktorer för en lyckad produktlansering i butik beaktas. Vi bygger upp en detaljerad sälj- och marknadsföringsplan som omfattar alla nödvändiga och effektiva åtgärder. På detta sätt hjälper vi ditt brand att växa samtidigt som vi ökar distributionen av dina produkter i distributionskanalerna.