Tyytyväinen työntekijä myy hyvin


2016-08-31, BrandBuddy Group


BrandBuddylle on kunnia-asia huolehtia hyvin työntekijöistään. Satsaus työntekijöihin maksaa itsensä takaisin työntekijöiden sitoutumisena, kunnianhimoisena tekemisenä, hyvänä fiiliksenä sekä tietenkin hyvänä työnantajakuvana.

Myynnin kannalta on ratkaisevaa tuoko menekinedistäjä paitsi asiakkaiden myös kaupan omien myyjien mielestä lisäarvoa toimintaan. Tarkoitus ei ole, että menekinedistäjän työ tuntuisi puuhastelulta. Paitsi asiakaspalvelu myös suhteiden rakentaminen myymälähenkilökunnan kanssa on avainasemassa ja siihen on panostettava kouluttamalla kenttähenkilökuntaa säännöllisesti.

Menekinedistäjien yhteishengestä huolehditaan säännöllisillä palavereilla. Eri maissa mutta samalla brändillä työskentelevien työntekijöiden kesken säilyy yhtenäinen ”Nordic-henki” Telco-palavereilla, joissa henkilökunta sparraa toisiaan. Palavereissa jaetaan tietoa, millainen markkinointi on toiminut Ruotsissa ja millainen Norjassa. Samalla leviää tieto alan trendeistä ja esimerkiksi ketjuliikkeiden muuttuneista ohjeistuksista. Näin kukin myyjä tietää olevansa osa suurempaa yhteisöä, jonka kanssa puhaltaa samaan hiileen.

Tiedämme, miten vuosien työ kentällä kuluttaa. Siksi on tärkeää, että työntekijällä on käsitys urakehityksen eri mahdollisuuksista. Kun kenttätyö ei enää sovi elämäntilanteeseen tai kun on aika ottaa uusia ura-askeleita, on työntekijöillämme mahdollisuus hoitaa asiakkuuksia enemmän toimistotyönä esimerkiksi KAM-roolissa. Myös siirto toisen brändin palvelukseen onnistuu kaltaisessamme talossa, joka hoitaa yli 30:n brändin myymälämarkkinointia. Uudet haasteet ja eri näkökulma tekemiseen piristävät työntekijän motivaatiota.