Onko myymälämarkkinointi brändisi ydinosaamista?


2016-08-31, BrandBuddy Group


Jokaisella yrityksellä on tavoitteena myydä enemmän. Myymälänäkyvyyteen panostaminen kannattaa, sillä ostopäätöksistä kaksi kolmesta tehdään myymälässä eikä esimerkiksi kotona lehtiä selaillessa. Myymälässä tehtävien ostopäätösten takia myymälämarkkinointi on kustannustehokkaampaa kuin esimerkiksi lehti-ilmoittelu. Menekinedistäminen on epäsuoraa myyntiä, jolla vauhditetaan tuotteiden ulosmyyntiä eli nostetaan todennäköisyyttä, että kuluttaja valitsee tietyn tuotteen myymälän laajasta valikoimasta.

Myymälämarkkinoinnissa, läpimyynnin vauhdittamisessa ja menekinedistämisessä oikean yhteistyökumppanin valitseminen on ratkaisevassa roolissa. Jokaisen brändin kannattaa miettiä, onko kenttätyö ja myynnin edistäminen sen ydinosaamista ja onko brändin järkevää pitää omaa kenttämyyjäorganisaatiota? Olisiko myymälämarkkinointi ja siihen liittyvät toiminnot syytä ulkoistaa alan kokeneelle konkarille?

Menekinedistäjien ulkoistaminen

BrandBuddy Groupilla on vahva kokemus asiakkaittensa menekinedistäjien ulkoistamisesta. Kun suunnitelma ulkoistamisesta on yhteistyössä asiakkaan kanssa tehty, hoitaa BrandBuddy siitä eteenpäin kaiken työntekijöiden siirtämiseen liittyvän työn. Käytännössä BrandBuddy tarvitsee vain työntekijöiden tiedot ja työehdot.

Kun BrandBuddy on ottanut asiakkaan tiimin vastuulleen, kartoitetaan sen tilanne. Kartoituksen perusteella ehdotetaan, miten myyntialueet, asiakkaat ja työt kannattaa tiimissä jakaa, millaisissa asioissa voidaan säästää, onko tiimi oikean kokoinen ja pitäisikö tiimin aktiivisuusastetta nostaa. Kaikesta BrandBuddyn työstä asiakkaat saavat täyden raportin. Monessa maassa toimivat brändit ovat kiitelleet yhtenäistä raportointitapaa, sillä eri maiden raportit ovat keskenään vertailukelpoisia. Raportista on helppo hahmottaa, mistä asiakas on maksanut ja mitä kyseisellä rahalla saanut.

Menekinedistämisen sudenkuopat

Brändin omat kenttämyyjät voivat toimia pitkäänkin puolella teholla tai heikentyneellä motivaatiotasolla ennen kuin ongelmat huomataan ja niihin puututaan. Talon ulkopuolisen työntekijän motivaatio-ongelmiin on helpompi puuttua. Kun kenttämarkkinointi on ulkoistettu alan konkarille, jolla on kokemusta monenlaisista organisaatioista ja tekemisen tavoista, pääsee mahdollisten motivaatio-ongelmien ytimiin nopeasti käsiksi. Kokenut kenttämyynnin konkari tietää onko 7 000 ajokilometriä kuukaudessa työntekijän kannalta hyvä vai huono asia, ja miten asiaan pitää puuttua.

BrandBuddylla on maakohtaisesti selkeä käsitys alan palkoista: mikä palkka on liian pieni, mikä liian suuri ja millainen palkka on kaikista motivoivin. Reittisuunnittelu, bonuspalkkiojärjestelmät, paikalliset lainsäädännöt ja näiden käytännön soveltaminen ovat Pohjoismaissa toimivan BrandBuddyn ydinosaamista.

Moni asiakas arvostaa myös BrandBuddyn tapaa järkevöittää matkakuluja ja seurata matkalaskuja. Hallinnolliset työt hoidetaan asiakkaan puolesta kuittausta vaille valmiiksi, jolloin alvit ovat kohdillaan ja kaikki kuitit yhteisesti sovittujen sääntöjen mukaisia.

BrandBuddy rekrytoi

Ulkopuolista rekrytointiapua käyttämällä asiakkaamme varmistavat, etteivät he palkkaa uutta työntekijää ainoastaan haastattelijan kanssa toimivan henkilökemian ansiosta. BrandBuddyn rekrytoinneissa ainoastaan työntekijän osaaminen, soveltuvuus ja motivaatio ratkaisevat. Kun työhön on palkattu oikea henkilö, joka saa kasvaa uuteen työhönsä, tekee hän kaikkensa pärjätäkseen siinä hyvin.

Rekrytoimme asiakkaillemme markkinoinnin ammattilaisia, kuten kenttäedustajia, myyntijohtajia ja markkinointipäälliköitä. Vuosien kokemuksella tunnistamme myynti- ja markkinointihenkilöiden profiilit. Meillä on apunamme kattava hakijatietokanta ja hyvät suhdeverkostot alan timanttisiin ammattilaisiin. Rekrytointi-ilmoituksemme huomataan niin verkossa kuin lehdissäkin, ja meillä on aina esittää asiakkaallemme hyviä ja vielä parempia vaihtoehtoja.

Rekrytointi on onnistunut silloin, kun palkattu työntekijä viihtyy työssään ja pysyy pitkään samassa työpaikassa. Silloin myös asiakkaamme on rekrytointiin tyytyväinen. BrandBuddy laskuttaa vain onnistuneista rekrytoinneista. Jos emme löydä asiakkaallemme oikeaa työntekijää, asiakas ei saa meiltä laskuakaan.